PZ Midow

KORPS & BELEID

één team, uw zaak, onze taak
korps

Woordje van de korpschef

beleid

Missie – Visie – Waarden

Zonaal veiligheidsplan

Bepalen van de prioriteiten

Politiecollege en -raad

Samenstelling College en Raad

OVER ONS ...

Afdelingen
één team, uw zaak, onze taak

De korpschef van de politiezone Midow is hoofdcommissaris Hans Malysse. Hij werd bij Koninklijk Besluit van 24/08/2001 aangesteld als korpschef van de politiezone. Zijn mandaat werd bij Koninklijk Besluit van 03/08/2016 nogmaals hernieuwd voor een nieuwe periode van vijf jaar en dit met ingang van 24/08/2016. (B.S. 25/08/2016). Met de hernieuwing van het mandaat en de oppensioenstelling van commissaris Etienne Coupé werd commissaris Boudewijn Baertsoen aangesteld als waarnemend-korpschef. Het korps van de politiezone Midow telt op heden 79 personeelsleden.

  • Operationele diensten

    Interventie, verkeer, recherche, sociale dienst, ...

  • Ondersteunende diensten

    Personeel, logistiek, evenementen, ...

Zonaal onthaal

Interventie

Wijkwerking

Verkeersdienst

Lokale recherche

Sociale dienst

Ondersteunende diensten

Contacteer ons