Newsflash

Deelname veiligheidsmonitor !!!!

Communicatie Veiligheidsmonitor: de start van de bevolkingsbevraging staat voor de deur…

Alles wordt in gereedheid gebracht voor het starten met het veldwerk van de Veiligheidsmonitor. De vragenlijsten zullen vanaf midden maart verzonden worden naar de inwoners van uw zone/gemeente.

We raden ten stelligste aan om hierover publiciteit te maken in uw gemeente/politiezone via verschillende informatiekanalen om tot een zo hoog mogelijke respons te komen op de enquête. Dit is van belang voor de betrouwbaarheid van het eindresultaat en de verschillende analysemogelijkheden van de data.

Hieronder kan u alvast een tekst  terugvinden die  kan gebruikt worden ter informatie van de burgers :

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s.  Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.  Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad. Wij vragen u dan ook om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten betreffende de Veiligheidsmonitor rond half maart van dit jaar worden verspreid. De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

Alvast dank voor uw participatie !


Opgelet: Sluwe dieven gebruiken nieuwe truc om te weten of je thuis bent…

Na tandenstokers en stukjes karton tussen de voordeur hebben dieven een nieuwe manier gevonden om te controleren of je thuis bent.

Bewoners ontdekten zwarte plakband op hun deurbel. Niet het werk van kinderen zoals de politie eerst vermoedde, maar het blijkt een gekende truc van criminelen te zijn.  Dievenbendes gebruiken dit trucje namelijk ook om na te gaan of er iemand thuis is.

Door de plakband gaat de deurbel rinkelen met als gevolg dat de bewoner dan naar buiten komt en de kleefband verwijdert. Als de dieven na een poos langsrijden en de plakband is nog niet verwijderd, is dat voor hen een teken dat de bewoners niet thuis zijn en ze hun slag kunnen slaan.

Wees dus zeker alert !!!


Safe on web

Anti-phishingcampagne, doe de test!  Ga rechtstreeks naar hun website … Safeonweb


Cyberpersten

Het gebruik van sociale media door jongeren is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Sociale communicatiemiddelen zijn leuk maar er bestaan jammer genoeg ook gevaren.  Lees verder … Cyberpesten


Ierse asfalteerders

Reeds geruime tijd wordt de omgeving rond Kortrijk geconfronteerd met het fenomeen van de “Engelse afalteerders”, een fenomeen dat al jaren aanhoudt op nationaal en internationaal vlak.  Lees verder … Ierse asfalteerders


Informaticafraude

Hier kunt u meer informatie bekomen inzake de informaticacriminaliteit en zijn bekendste vormen.  Lees verder … Informaticacriminaliteit


Shouldersurfing

Een fenomeen dat opgang maakt is shouldersurfing – dit is een list gebruikt door fraudeurs met de bedoeling achter uw bankcode te komen alvorens de bankkaart te stelen.  Lees verder … Shouldersurfing


Uw woning in de winter

Men moet in de winter niet enkel rekening houden met het autorijden !  Het huis verdient ook al onze aandacht alvorens de koudeperiodes eraan komen om misnoegen en schade te vermijden.  Ziehier enkele tips … Uw woning in de winter


Geldig rijbewijs

Momenteel is er een emailbericht dat als een kettingbrief rijbewijshouders ervoor waarschuwt hun oude, papieren rijbewijs, niet om te wisselen. . Deze informatie is echter onvolledig en daardoor misleidt ze heel wat houders.  Lees verder … Geldigheid rijbewijs


Teruggevonden fietsen

Voor een zicht op de teruggevonden fietsen per provincie, kan men terecht op de website www.gevondenfietsen.be  Teruggevonden fietsen nationaal