Newsflash

Oplichters aan de lijn !!!!

U kreeg een mooi aanbod per telefoon, maar u weet niet wie u belde of hoeveel het u kost? Dan is de kans groot dat u werd opgebeld door een oplichter.

Vier tips om een oplichter aan de telefoon te ontmaskeren :

  1. Maakt de verkoper zich bekend?
  2. Is het aanbod van de verkoper duidelijk? 
  3. Staat de televerkoper op de lijst van ondernemingen die al gemeld zijn? Check of de naam van de onderneming die u opbelt op de lijst van ondernemingen staat waarover de FOD Economie en het Europees Centrum voor de Consument al meldingen ontvingen. Wees uiterst voorzichtig met aanbiedingen van de ondernemingen die op die lijst staan. Staat de onderneming niet op de lijst, dan betekent dat niet noodzakelijk dat het aanbod veilig is, want telefonische oplichters wisselen vaak van naam.
  4. Heeft u een schriftelijke bevestiging gekregen? Een televerkoper is verplicht om u een bevestiging te sturen, per e-mail of per post. Die bevestiging moet u alle informatie geven over het aanbod en over uw recht om van de aankoop af te zien. Stuur meteen een antwoord als u niet geïnteresseerd bent in het aanbod. Let op: de bevestigingsmail komt soms terecht in de map met ongewenste e-mails. Als u onlangs een televerkoper aan de lijn had, kan u de e-mails in deze map best in het oog houden.

Kreeg u een verdacht telefoontje? Meld het dan aan de FOD Economie via meldpunt.belgie.be en bij het Europees Centrum voor de Consument wanneer het bedrijf dat u belde zich in een ander Europees land bevindt.

Meer informatie en tips op de website over “Oplichters aan de lijn” Website FOD Economie


Communicatie Veiligheidsmonitor: de start van de bevolkingsbevraging staat voor de deur…

Alles wordt in gereedheid gebracht voor het starten met het veldwerk van de Veiligheidsmonitor. De vragenlijsten zullen vanaf midden maart verzonden worden naar de inwoners van uw zone/gemeente.

We raden ten stelligste aan om hierover publiciteit te maken in uw gemeente/politiezone via verschillende informatiekanalen om tot een zo hoog mogelijke respons te komen op de enquête. Dit is van belang voor de betrouwbaarheid van het eindresultaat en de verschillende analysemogelijkheden van de data.

Hieronder kan u alvast een tekst  terugvinden die  kan gebruikt worden ter informatie van de burgers :

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s.  Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.  Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad. Wij vragen u dan ook om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten betreffende de Veiligheidsmonitor rond half maart van dit jaar worden verspreid. De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

Alvast dank voor uw participatie !


Opgelet: Sluwe dieven gebruiken nieuwe truc om te weten of je thuis bent…

Na tandenstokers en stukjes karton tussen de voordeur hebben dieven een nieuwe manier gevonden om te controleren of je thuis bent.

Bewoners ontdekten zwarte plakband op hun deurbel. Niet het werk van kinderen zoals de politie eerst vermoedde, maar het blijkt een gekende truc van criminelen te zijn.  Dievenbendes gebruiken dit trucje namelijk ook om na te gaan of er iemand thuis is.

Door de plakband gaat de deurbel rinkelen met als gevolg dat de bewoner dan naar buiten komt en de kleefband verwijdert. Als de dieven na een poos langsrijden en de plakband is nog niet verwijderd, is dat voor hen een teken dat de bewoners niet thuis zijn en ze hun slag kunnen slaan.

Wees dus zeker alert !!!


Safe on web

Anti-phishingcampagne, doe de test!  Ga rechtstreeks naar hun website … Safeonweb


Cyberpersten

Het gebruik van sociale media door jongeren is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Sociale communicatiemiddelen zijn leuk maar er bestaan jammer genoeg ook gevaren.  Lees verder … Cyberpesten


Ierse asfalteerders

Reeds geruime tijd wordt de omgeving rond Kortrijk geconfronteerd met het fenomeen van de “Engelse afalteerders”, een fenomeen dat al jaren aanhoudt op nationaal en internationaal vlak.  Lees verder … Ierse asfalteerders


Informaticafraude

Hier kunt u meer informatie bekomen inzake de informaticacriminaliteit en zijn bekendste vormen.  Lees verder … Informaticacriminaliteit


Shouldersurfing

Een fenomeen dat opgang maakt is shouldersurfing – dit is een list gebruikt door fraudeurs met de bedoeling achter uw bankcode te komen alvorens de bankkaart te stelen.  Lees verder … Shouldersurfing


 

Teruggevonden fietsen

Voor een zicht op de teruggevonden fietsen per provincie, kan men terecht op de website www.gevondenfietsen.be  Teruggevonden fietsen nationaal