02/12/2015

Interventie

De groep interventie verzorgt een 24/24 permanentie. De interventieploegen staan in voor de eerstelijnspolitiezorg zoals tussenkomen n.a.v.:

  • Oproepen algemeen naar aanleiding van verkeersongevallen, inbraken in woning, hulpverlening in het algemeen;
  • De interventieploeg(en) zijn als eerste ter plaatse bij de vaststelling van ernstige feiten;
  • Uitvoeren van gerechtelijke opdrachten;
  • Opsporing van strafbare feiten;
  • Noteren van klachten en aangiften;
  • Fenomeengerichte avond – en nachtpatrouilles;
  • Toezicht op de verlaten woningen en vakantiegangers;
  • Het regulerend optreden ter vrijwaring van de orde en de rust;

Daarnaast neemt de interventie ook deel aan anticriminaliteits- en alcoholacties. In het raam van handhaving van de openbare orde wordt met regelmaat bijstand geleverd.
Naast de interventieploegen zijn bijkomende ploegen voorzien om binnen een passende termijn een antwoord te kunnen bieden op elke oproep waarbij dringende politiehulp ter plaatse noodzakelijk is.
Om het hoofd te kunnen bieden aan ernstige feiten die onverwacht een hoge personeelsinzet vereisen, is met de omliggende politiezones binnen het arrondissement een akkoord afgesloten.

De interventiedienst bevindt zich te 8780 Oostrozebeke – Wielsbekestraat 23 en is te bereiken :

  • op het telefoonnummer +32 56 67 19 40;
  • per fax op het nummer +32 56 67 19 49.