02/12/2015

Sociale dienst

De sociale dienst staat in voor de individuele opvang in crisissituaties en het doorverwijzen naar de juiste dienst.  Om in een 24/24-uren permanentie te voorzien is een samenwerkingsverband afgesloten met de politiezone Riho dit tussen 17:00 en 08:00 uur en tijdens de weekends.

Tot hun takenpakket behoort o.a. :

 • een eerste opvang van slachtoffers en/ of nabestaanden van misdrijven;
 • audiovisueel verhoren van minderjarigen die slachtoffer of getuige zijn van een misdrijf;
 • problemen met minderjarigen;
 • gezinsmoeilijkheden;
 • problematieken behandelen van sociale aard;
 • verslavingsproblematieken;
 • sensibilisering en vorming van collega’s inzake sociale materies;
 • contacten onderhouden,samenwerken met en doorverwijzen naar hulpverleningsdiensten;
 • samen werken met andere politieambtenaren en politiediensten in de onderzoeken die betrekking hebben op intrafamiliaal geweld en/of zedenfeiten

De sociale dienst is gehuisvest in het hoofdgebouw te 8780 Oostrozebeke – Wielsbekestraat 96 en te bereiken :

 • op het telefoonnummer +32 56 67 19 40;
 • per fax op het nummer +32 56 67 19 49.