02/12/2015

Wijkwerking

De politiezone Midow telt 13 wijkinspecteurs. Naast het verzorgen van het plaatselijk onthaal staan de wijkinspecteurs ook in voor het uitvoeren van kantschriften, bestellen van deurwaardersexploten, uitvoeren van woonstonderzoeken, schooltoezicht, verkeersregeling bij wielerwedstrijden of andere evenementen in de politiezone, bijstand leveren aan de gerechtsdeurwaarders, enz..