01/12/2015

Zonaal veiligheidsplan

Om de prioriteiten te bepalen in het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan werd:

 • begin 2012 een bevolkingsenqu√™te uitgevoerd.
 • onze belanghebbenden (leden ZVR, politieraad, gemeenteraadsleden en voorzitters van de verschillende gemeentelijke adviesraden, personeelsleden PZ Midow) bevraagd
 • een lokaal veiligheidsbeeld opgemaakt voor de periode 2000 – 2012

daarnaast werd rekening gehouden met:

 • het nationaal veiligheidsplan
 • het nationaal veiligheidsbeeld (2011)
 • het arrondissementeel veiligheidsbeeld¬† (2011)
 • De criminaliteitsbarometer (afsluitdatum 22/03/2013)
 • De verkeersveiligheidsbarometer

De drie prioriteiten zijn:

 • Inbraak in gebouwen
 • Verkeerskeersveiligheid
 • Blauw meer en gerichter op straat